10 באוקטובר 19:00

10 באוקטובר 19:00
תפילה המונית לעם ישראל בבית הכנסת הקוראלי הראשי של סנקט פטרסבורג.
כולם מוזמנים: גברים, נשים, וילדים.

עם ישראל חי ומאוחד