הקונצרט התקיים
April 8 – Ballet "Genesis / Creation of the World"

April 8 – Ballet "Genesis / Creation of the World"

תאריך האירוע

08.04.2023

ארץ / עיר

Russia / Kazan

אולם

House of culture of railway workers